لایسنس WHMCS

لایسنس WHMCS (Starter)

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

لایسنس WHMCS (Pluse)

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد

لایسنس WHMCS (Professional)

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 1000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد

لایسنس WHMCS (Business)

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
بدون محدودیت در تعداد کاربر
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد