یافتن محصولات و سرویس ها

لایسنس WHMCS (Starter)
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com
160,000 تومان ماهانه
470,000 تومان سه ماهه
930,000 تومان شش ماهه
1,830,000 تومان سالانه
لایسنس WHMCS (Pluse)
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
200,000 تومان ماهانه
595,000 تومان سه ماهه
1,185,000 تومان شش ماهه
2,335,000 تومان سالانه
لایسنس WHMCS (Professional)
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 1000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
270,000 تومان ماهانه
785,000 تومان سه ماهه
1,565,000 تومان شش ماهه
3,090,000 تومان سالانه
لایسنس WHMCS (Business)
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
بدون محدودیت در تعداد کاربر
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
415,000 تومان ماهانه
1,225,000 تومان سه ماهه
2,445,000 تومان شش ماهه
4,855,000 تومان سالانه