یافتن محصولات و سرویس ها

هاست اشتراکی 100MB
فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگ
پارک دامنه = 1 عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Park Domain = یک عدد
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
59,000 تومان شش ماهه
99,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 200MB
فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = یک عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = یک عدد
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
79,000 تومان شش ماهه
149,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 500MB
فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = یک عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = یک عدد
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
149,000 تومان شش ماهه
249,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 1GB
فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
179,000 تومان شش ماهه
299,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 5GB
فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
299,000 تومان شش ماهه
399,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 10GB
فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
249,000 تومان شش ماهه
449,000 تومان سالانه