مرور محصولات و خدمات

هاست اشتراکی 100MB
فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگ
پارک دامنه = 1 عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Park Domain = یک عدد
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
40,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 200MB
فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = یک عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = یک عدد
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
60,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 500MB
فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = یک عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = یک عدد
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
80,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 1GB
فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
100,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 2GB
فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
120,000 تومان سالانه
هاست اشتراکی 4GB
فضای هاست = 4 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
-----------
بازگشت وجه (در صورت عدم رضایت کاربر) 7 روز
150,000 تومان سالانه